Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BArWa”

Naszym celem jest wspieranie i promowanie środowiska lokalnego, „powrót do korzeni” poprzez odtwarzanie dawnych zwyczajów, obrzędów i tradycji. Jednym z głównych zadań jest kultywowanie i rozwój rękodzielnictwa oraz przygotowanie potraw regionalnych z naszego terenu. Chcemy zainteresować dzieci i młodzież poprzez włączanie ich do wspólnych działań, co przyczyni się do walki z wszelką patologią społeczna (stowarzyszenie znajduje się w miejscowości po byłym PGR). Zorganizowaliśmy w 2007 roku wypoczynek dla dzieci z rodzin ubogich – 50 osób uczestniczyło w projekcie Podróże wakacyjne – szlakiem ginących zawodów”, dzieci wyjechały do woj. lubelskiego do Ośrodka Edukacji Regionalnej.

Dobrzyniówka 75 m. 8
16-060 Zabłudów
Tel.: 85 717 70 88, 605 910 780
E-mail: stowarzyszeniebarwa@wp.pl

Dofinansowanie
Top