Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”

Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” istnieje od 2010 r. Jego założycieli połączyła miłość do Podlasia i niespokojny duch społecznikowski. Z początkowo typowo lokalnej organizacji, z czasem Stowarzyszenie przerodziło się w podmiot o zasięgu regionalnym.
Inicjujemy zmiany w takich dziedzinach jak: przedsiębiorczość na wsi, nowe technologie, edukacja, ekologia. Wspieramy dialog i partnerstwo międzysektorowe. Jesteśmy wrażliwi na każdą formę wykluczenia i dyskryminacji. Realizujemy projekty na rzecz włączania w życie społeczne i zawodowe osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji (osoby z niepełnosprawnością, kobiety z terenów wiejskich). Promujemy ideę ekonomii społecznej oraz wolontariat integracyjny.

centrum_na_wschodzieThe alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name.

Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”
Osmola 111, 17-306 Dziadkowice
Tel.: 600 881 572
scnw@scnw.pl
www.scnw.pl
www.facebook.com/centrumnawschodzie

Dofinansowanie
Top