Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS

Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 października 2012 r. i od tej pory podejmuje liczne działania, których głównym celem jest pokazanie osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych i przede wszystkim aktywnych członków społeczeństwa. Fundacja poprzez swoją aktywność próbuje wpłynąć na zmianę mentalności społeczeństwa, przełamuje stereotypy oraz zwiększa wrażliwość społeczną na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Fundacji jest wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich rehabilitacji, w tym:

  • działalność informacyjno – promocyjna polegająca przede wszystkim na rozbudzaniu aktywności życiowej osób niepełnosprawnych,
  • kreowanie wizerunku osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej,
  • tworzenie platformy współpracy pomiędzy różnymi środowiskami osób niepełnosprawnych,
  • wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie edukacji, kultury i sztuki, turystyki, sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych.

Najważniejszym prowadzonym obecnie przez Fundację projektem jest: Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej w Białymstoku

Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej powstał w 2008 roku z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Jest to rodzaj swoistej usługi świadczonej przez wykwalifikowanych specjalistów pełniącej funkcję kompensacyjną w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Działania asystenta realizowane są w naturalnym środowisku społecznym i obejmują w szczególności:

  • Tworzenie warunków zapewniających osobom niepełnosprawnym równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym tj. czynności umożliwiające osobie niepełnosprawnej dostęp do rehabilitacji, świadczeń, pracy, wypoczynku, życia osobistego i rodzinnego.
  • Wyrównywanie szans tej grupy społecznej w dążeniu do efektywnego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu.
  • Wspieranie w niezależnym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, a w przypadkach gdy jest to możliwe, dążenie do ich usamodzielnienia.
  • Pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych.

Więcej informacji na naszej stronie http://fundacjaipuls.org.pl oraz na stronie Programu Asystent ON http://asystent.bialystok.pl

Al. Jana Pawła II 72/8
15-704 Białystok
Biuro Fundacji:
ul. Legionowa 28 lok. 704
15-281 Białystok
tel. 85 745 24 08
e-mail: fundacjaimpuls@poczta.fm
http://fundacjaimpuls.org.pl/

 

Aktualności z tej organizacji

Pełnosprawny Białystok wystartował

Pełnosprawny Białystok to projekt mający za zadanie umożliwić osobom z niepełnosprawnością samodzielne funkcjonowanie i pełny udział we wszystkich sferach życia. W […]

Czytaj dalej →

Kultura Dostępna

Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS z Białegostoku objęła honorowy patronat nad Projektem Kultura Dostępna, który ma służyć niwelowaniu […]

Czytaj dalej →

Dofinansowanie
Top