Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”

Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „ Jasny Cel” istnieje od grudnia 2000 r.Zostało powołane, aby oddziaływać na dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Pod swoją opieką ma obecnie ok. 80 dzieci, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie znalazłyby miejsca w innych placówkach. Prowadzi placówkę rehabilitacyjno-edukacyjno- społeczną – Ośrodek „ Jasny Cel”, w którym istotną, wiodącą rolę odgrywa konkretny system usprawniania – System Nauczania Kierowanego (Conductive Education ). Wzorowaliśmy się i wzorujemy na StowarzyszeniuPomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu.Dzieci w większości są skupione w 4 – 8 osobowych grupach, gdzie są pod opieką głównie pedagogów specjalnych i fizjoterapeutów. W skład zespołu terapeutycznego pracującego z dziećmi w danej grupie wchodzą również ( w zależności od potrzeb ) logopedzi, psychologowie i inni specjaliści. Zespoły terapeutyczne współpracują cały czas z lekarzem, który zatrudniony jest w placówce i jest do dyspozycji dzieci i rodziców. Do Ośrodka podopieczni przywożeni i zabierani są przez rodziców lub transportem miejskim. Przebywają w nim ok. 7 godzin.
Na tzw. zabiegi przyjeżdżają też indywidualnie rodzice z dziećmi. Udzielane są one w zależności od wieku ( 1 – 3 zabiegi ) podczas 2 – 3 godzinnego pobytu. Ta działalność jest prowadzona dla dzieci, które z różnych przyczyn nie są w grupach.

ul. Bukowskiego 4
15-066 Białystok
jasny_cel@wp.pl,
ania_krakowska@wp.pl
tel. 533 920 899
http://jasnycel.pl/

Dofinansowanie
Top