Stowarzyszenie Ja i Ty

Prowadzenie działalności pożytku publicznego dla ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem działań edukacyjnych, kulturalnych, integracyjnych. Zwłaszcza w zakresie wspierania, pomocy i realizowania przedsięwzięć edukacyjno – kulturalnych i rekreacyjno – sportowych na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Podstawowymi celami stowarzyszenia są:

1. Wsparcie społeczne,
2. Aktywizacja społeczności lokalnych, wspieranie inicjatyw prospołecznych, a w szczególności tych, które są ukierunkowane na środowiska zagrożone społecznymi patologiami,
3. Działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, integracji reintegracji i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
4. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
5. Angażowanie społeczności lokalnej w realizowanie projektów kulturalno – oświatowych,
6. Pomoc i wsparcie osób o uzdolnieniach artystycznych w określonej dziedzinie sztuki, twórców prowadzących działalność artystyczną o charakterze nonkonformistycznym oraz twórców niepełnosprawnych,
7. Upowszechnianie artystycznego dorobku osób utalentowanych, lecz o ograniczonych możliwościach upowszechniania własnego dorobku,
8. Przełamywanie stereotypów myślowych i kształtowanie pozytywnego odbioru przez społeczeństwo osób powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
9. Budowanie świadomości społecznej opartej na poszanowaniu odmienności i wzajemnej pomocy,
10. Przeciwdziałanie kształtowaniu się egoistycznych postaw społecznych wynikających z ograniczonego postrzegania świata jako miejsca służącego wyłącznie rywalizacji,
11. Pomoc społeczna, wsparcie i poradnictwo skierowane do rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
12. Działalność charytatywna.

ul. Porucznika Łagody 1/19
18-400 Łomża
telefon: 664-868-313
e-mail: stowarzyszeniejaity@gmail.com
http://www.stowarzyszeniejaity.lomza.pl/

 

Aktualności z tej organizacji

Muzyczna Noc Muzeów

,,MŁODSI PANOWIE TRZEJ” W tę wyjątkową noc, 16 maja, nic nie mogło być tak jak zawsze. W Noc Muzeów, przy […]

Czytaj dalej →

Pasja życia Simony Kossak

17 kwietnia w Galerii Kreatywnej w Łomży, przy ul. Polowej 16, lok 23. Autorem zdjęć jest absolwent Akademii Sztuk Pięknych, […]

Czytaj dalej →

Wystawa malarska Karoliny

Galeria Kreatywna i oraz Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych JA i TY z Łomży zaprasza na wystawę malarską Karoliny Chromańskiej pt. […]

Czytaj dalej →

Dofinansowanie
Top