Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi sokólskiej „Barka”

Stowarzyszenie zajmuje się wyrównywaniem życiowych szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Polega to głównie na organizowaniu zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży oraz udzielaniem wsparcia osobom niepełnosprawnym (szkolenia, rehabilitacja, grupy wsparcia, doradztwo psychologiczne i zawodowe, pośrednictwo pracy itp.). Do działań tych czasami angażujemy wolontariuszy, w przyszłości zamierzamy ten udział zwiększyć. Więcej informacji na www.barka.internetdsl.pl.

ul. Mickiewicza 2a
16-100 Sokółka
tel./fax 857112134
e-mail: barka-sokolka@wp.pl
http://www.barka.internetdsl.pl/

Dofinansowanie
Top