Stowarzyszenie „Powiat Dla Ludzi”

Stowarzyszenie Powiat dla ludzi zajmuje się organizowaniem i edukacją społeczeństwa obywatelskiego.

Spektrum naszych zainteresowań jest praktycznie nieograniczone. Realizujemy zadania wynikające z aktualnego zapotrzebowania. Priorytetowo traktujemy udział obywateli w konsultacjach dotyczących mieszkańców, które realizują samorządy terytorialne. Przykładowo-programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, fundusze sołeckie, organizowanie miejsc rekreacji i wypoczynku dorosłych i dzieci ,organizowanie uroczystości, festynów, imprez kulturalnych i sportowych.

Kolejne zadanie dotyczy udziału obywateli w wyborach. Organizujemy zebrania przedwyborcze na których wyłaniamy kandydatów do startu na radnych, pomagamy przygotować i prowadzić kampanię, rozliczamy też ich z działalności.

Organizujemy pomoc materialną potrzebującym. Wspieramy edukację dzieci  i dorosłych. Bierzemy udział w pracach podnoszących estetykę i funkcjonalność naszych miejscowości.

Towarowa 1
18-210 Szepietowo
Tel.: 86 476 03 00, 476 12 98
Faks: 86 476 12 98
E-mail: t-b-j@wp.pl

Dofinansowanie
Top