Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – rozpoczął działalność od grudnia 2013 roku w Ciechanowcu. Indeksy stowarzyszenia otrzymało 23 słuchaczy.
Celem Uniwersytetu Trzeciego Wieku będzie między innymi integracja środowiska, promocja kultury i zdrowego stylu życia oraz aktywizacja intelektualna i fizyczna.
Siedzibą stowarzyszenia jest Świetlica Organizacji Społecznych.

ul. Mickiewicza 29A
18-230 Ciechanowiec
adres do korespondencji:
ul. Szkolna 7c/14
tel. 606 170 063
e-mail: uniwersytet.ciechanowiec@interia.eu

Dofinansowanie
Top