Stowarzyszenie Kreatywny Bielsk Podlaski

Główne cele statutowe stowarzyszenia:

Działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna a w szczególności:
a) wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz edukacji, oświaty i ochrony zdrowia, kultury
b) inicjowanie organizowania akcji charytatywnych
c) udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom
d) szerzenie oświaty zdrowotnej
e) inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych
f) rozwijanie idei wolontariatu
g) udzielanie pomocy w leczeniu i rehabilitacji chorych
h) działalność edukacyjna, kulturalna i wychowawcza
i) propagowanie kultury regionu.

Obszary działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca:

 • Działalność charytatywna
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Ochrona zdrowia
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Ochrona praw
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
 • Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
 • Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • Nauka, kultura, ekologia
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • teatr
 • sztuki wizualne, wzornictwo
 • animacja społeczno-kulturalna
 • Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Sport, turystyka, wypoczynek
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży

Jako stowarzyszenie od 2 lat posiadamy własne zaplecze w postaci lokalu o powierzchni około 200 m2, nasza siedziba pełni rolę Kreatywnego Centrum Kultury, tzn. posiadamy własną salę widowiskową z widownią na 200 osób, jak również zaplecze socjalne.

Ul. Studziwodzka 37
17-100 Bielsk Podlaski
e-mail:biuro@kreatywnybielsk.pl
http://www.kreatywnybielsk.pl/

 

Aktualności z tej organizacji

Mały Gest – Wielka Pomoc

Mały Gest – Wielka Pomoc

Bielscy wolontariusze pomagają małym mieszkańcom Domu Dziecka w Białowieży. W kolejne weekendy maja organizują zbiórki środków higienicznych w lokalnych sklepach. […]

Czytaj dalej →

KAPOK po raz trzeci

28 lutego w Kreatywnym Centrum Kultury w Bielsku Podlaskim odbył się III Charytatywny Kreatywny Przegląd Kabaretowy KAPOK. Podczas Przeglądu wystąpiły […]

Czytaj dalej →

XXIII Finał WOŚP w Bielsku Podlaskim

Po raz czwarty Szef Sztabu i Stowarzyszenie Kreatywny Bielsk Podlaski jako organizatorzy mają przyjemność zaprosić do udziału w XXIII Finale […]

Czytaj dalej →

Dofinansowanie
Top