Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach

Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach powstało w 2010 roku po to aby służyć społeczeństwu i odpowiadać na różne problemy i deficyty jakie występują w codziennym życiu. Dlatego też Stowarzyszenie ma szeroką gamę swojej działalności od edukacji, kultury, sportu poprzez aktywizację osób wykluczonych społecznie i bezrobotnych. Staramy się swoimi działaniami wspierać te środowiska, które naszej pomocy potrzebują. Dlatego adresatami naszych działań są zarówno dzieci, młodzież jak i osoby wykluczone społecznie czy osoby starsze. Nasze działania realizujemy poprzez: tworzenie placówek edukacyjnych, wyrównawczych, kulturalnych, prowadzenie działalności informatycznej, edukacyjnej i kształceniowej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego, organizacja koncertów, widowisk, akcji charytatywnych, akcji promocyjnych, rozwój przedsiębiorczości, organizowanie wycieczek szkolnych, obozów, zielonych szkół, wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, bezrobociu oraz pomocy dzieciom i młodzieży zaniedbywanych środowiskowo.

Janusza Korczaka 4 lok. 39
16-400 Suwałki
tel.: 519 477 450
e-mail: ewaset@wp.pl

www.rozwoj.suwalki.pl 

www.cis.pogodnesuwalki.pl 

logo_sdr

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych „RAZEM”

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych „RAZEM”

Członkowie Suwalskiej Organizacji Pozarządowych „RAZEM”, aktywnie uczestniczą w pracy Podlaskiej Sieci Wolontariatu. Członkowie Federacji, którzy również są członkami Podlaskiej Sieci […]

Czytaj dalej →

Dofinansowanie
Top