Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych „RAZEM”

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych „RAZEM”

Członkowie Suwalskiej Organizacji Pozarządowych „RAZEM”, aktywnie uczestniczą w pracy Podlaskiej Sieci Wolontariatu.

Członkowie Federacji, którzy również są członkami Podlaskiej Sieci Wolontariatu:

Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach

Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA 

Dofinansowanie
Top