Bezpłatne szkolenia „ABC wolontariatu” dla wolontariuszy z województwa podlaskiego

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk w okresie wrzesień – grudzień 2014 w ramach projektu Podlaska Sieć Wolontariatu zorganizowało na terenie województwa podlaskiego cykl 5 bezpłatnych warsztatów szkoleniowych „ABC wolontariatu”.

Szkolenia odbyły się dnia 17 września w Augustowie, 27 września w Białymstoku, 1 października w Suwałkach, 11 października w Bielsku Podlaskim, 21 grudnia w Łomży.
Każdy z warsztatów trwał 8 godzin.
Łącznie zostało przeszkolonych 75 wolontariuszy.

Każde szkolenie obejmowało zagadnienia takie jak:
– wolontariat i jego rodzaje
– motywacja wolontariuszy
– karta etyczna wolontariusza
– prawne aspekty wolontariatu
– wolontariat w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych
– diagnoza środowiska lokalnego

Szkolenia prowadziła Anna Ruszewska – kierownik Suwalskiego Biura Wolontariatu, która zna tematykę szkolenia od strony merytorycznej, jak i praktycznej. Dzięki temu uczestnicy poznali dużo przykładów z życia i dobrych praktyk.
Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Szkolenia skierowane były do osób, które ukończyły 15 lat, zainteresowanych rozszerzeniem działalności społecznej w formie wolontariatu.

W ramach projektu Podlaska Sieć Wolontariatu odbędzie się jeszcze 11 bezpłatnych szkoleń pt. „ABC wolontariatu” na terenie województwa podlaskiego.
Zainteresowanych odbyciem takiego szkolenia prosimy o kontakt.

Szkolenia organizowane były w ramach projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk w partnerstwie z Fundacją Centrum Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa z Białegostoku, Stowarzyszeniem Centrum na Wschodzie z Osmoli i Fundacją Leonardo z Łomży.

Dofinansowanie
Top