Konferencja naukowa Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego bezpieczeństwa

Konferencja naukowa Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego bezpieczeństwa

20 marca 2017 roku o godz. 8.30 na Wydziale Historyczno – Socjologicznym UwB odbędzie się konferencja pt. „Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego bezpieczeństwa”.
W programie wydarzenia znajduje się m.in.:
przedstawienie i omówienie problematyki handlu ludźmi, a także świadomości zagrożenia i sposobów zabezpieczenia się przed zagrożeniem w czasie zagranicznych wyjazdów;
praktyczna strona problemu,
prawna strona problemu.
Zapraszamy (wstęp wolny)
8.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW (Wydział Historyczno – Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku )
8.30 POWITANIE GOŚCI I ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI (Aula)
I PANEL:
„Przedstawienie i omówienie problematyki handlu ludźmi, a także świadomości zagrożenia
i sposobów zabezpieczenia się przed zagrożeniem w czasie zagranicznych wyjazdów ”.
MODERATOR PANELU: mł. insp. dr Krzysztof Łojek, dr hab. Sławomir Zalewski,
9.00 dr Małgorzata Lipińska – Rzeszutek- Zwalczanie handlu kobietami
9.15 dr Andrzej Dana – Handel wolnością człowieka.
9.30 Irena Dawid – Olczyk, prezes Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu: Doświadczenia Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego w udzielaniu pomocy ofiarom handlu ludźmi – aktualne tendencje
9.45 Joanna Garnier- wiceprezes Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu: Wyspecjalizowane narzędzia profilaktyki handlu ludźmi w praktyce Fundacji La Strada
II PANEL:
„Praktyczna strona problemu”
MODERATORZY PANELU: st. sierż. dr Agnieszka Łapińska, Paweł Pyrzyński
10.15 chor. szt. SG Paweł Zajączkowski- Handel ludźmi – praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania. Doświadczenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.
10.30 mł. insp. dr inż. Krzysztof Tomaszycki- Migracja i zagrożenae jej towarzyszące.
10.45 dr Justyna Olędzka – Problem Handlu ludźmi na obszarze Federacji Rosyjskiej.
11.00 dr Magdalena El Ghamari – Szlaki migracyjne wobec sytuacji w obszarze MENA.
11.15 – 12.00 PRZERWA
III PANEL:
„Prawne i kryminologiczne aspekty handlu ludźmi”
MODERATOR PANELU: dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk,- Uniwersytet w Białymstoku, dr Rafał Panfil
12.00 dr Magdalena Łuckiewcz-Sawicka – Handel ludzkimi organami jako specyficzna form handlu ludźmi – ujęcie prawno karne i kryminologiczne
12.15 mgr Emilia Truskolaska, mgr Ewelina Wojewoda „Prawnokarne aspekty handlu ludźmi oraz studium przypadku na podstawie orzeczenia SO w Białymstoku (sygn. akt II K 234/05)
12.30 mgr Magda Olesiuk-Okomska „Geneza regulacji w zakresie zwalczania handlu ludźmi w międzynarodowym prawie karnym”
12.45 dr Sylwia Gwoździewicz „Ochrona prawna małoletnich przed wzrastającą skalą dziecięcej turystyki seksualnej”.
13.00 PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Organizatorzy:
Komenda Miejska Policji w Białymstoku
Wydział Prewencji
Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku
Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku
Fundacja El Karama
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Europejskie Towarzystwo Rozwoju Kompetencji Społecznych im. Johna Deweya

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT jest członkiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Podlaskim.

 

Dofinansowanie
Top