Zapraszamy na obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Suwałkach

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w organizowanym dnia 5 grudnia w sali konferencyjnej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach już po raz 14 uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Suwałkach nad którymi patronat objął Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz (http://um.suwalki.pl)

Obchody są wyrazem uznania dla ludzi, którzy poświęcają swój czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym. Organizując obchody wolontariatu chcemy podkreślić, jak ważną rolę w działalności obywatelskiej odgrywa wolontariat oraz pokazać i uczcić społeczne zaangażowanie suwalskich wolontariuszy. W trakcie organizowanej uroczystości wystąpią eksperci, przedstawiciele administracji publicznej oraz działacze organizacji pozarządowych współpracujący z wolontariuszami. Podczas obchodów zostaną zaprezentowane sylwetki wolontariuszy ze szkół oraz seniorów, a 20 wyróżniającym się wolontariuszom w kategoriach: „Uczniowie” oraz „60+” zostaną wręczone specjalne statuetki za społeczne zaangażowanie. Laureaci tych statuetek zostali wybrani przez stowarzyszenie w konkursie „Barwy wolontariatu” a nominowani byli przez instytucje organizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy.

W spotkaniu wezmą udział seniorzy i uczniowie suwalskich szkół zaangażowani w działania wolontarystyczne, przedstawiciele suwalskich instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, a także zaproszeni goście.

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa „Wolontariat w suwalskich szkołach i placówkach oświatowych”.

Program

8.00 Rejestracja uczestników

9.00 Otwarcie uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
Anna Ruszewska, Wiceprezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach, koordynator Regionalnego Centrum Wolontariatu i dyrektor Suwalskiego Biura Wolontariatu

9.05 Od wolontariusza do pracownika
Agnieszka Zackiewicz, doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, nauczyciel doradca metodyczny w SODN w Suwałkach, trener

9.20 Oblicza szkolnego wolontariatu
Prezentacje młodzieżowych działań wolontarystycznych w suwalskich szkołach i placówkach oświatowych

10.20 „Dzielmy się sobą” – prezentacja projektu i jego efektów
Anna Ruszewska, Wiceprezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach

10.30 Przerwa i poczęstunek

11.00 Sztuka wolontariatu, czyli o pomaganiu które wzmacnia
Agnieszka Winnik–Pomichter, psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach

11.15 Wystąpienia zaproszonych gości.
Podsumowanie konkursu „Barwy Wolontariatu, Suwałki 2016” w kategorii Uczniowie i kategorii 60+.
Wręczenie laureatom konkursu „Barwy Wolontariatu, Suwałki 2016” w kategorii „Uczniowie” i kategorii „60+” specjalnych statuetek i dyplomów za społeczne zaangażowanie.

12.00 Wolontariat senioralny na przykładzie wolontariatu wśród osób 60+
Prezentacje senioralnych działań wolontarystycznych
„Ocean życia” – zespół wokalny przy Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło w Suwałkach, menager zespołu Jadwiga Sowulewska, kierownik muzyczny Jerzy Witkowski
„Srebrne pierwiosnki” – zespół przy stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach, kierownik Maria Jolanta Lauryn

13.00 Przerwa i poczęstunek

13.30 Seniorzy ochotnicy – promocja i rozwój wolontariatu wśród osób starszych w Suwałkach – prezentacja projektu
dr Jarosław Ruszewski, Prezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach

13.40 Aktywni całe życie – wolontariat wśród seniorów
Maria Jolanta Lauryn, sekretarz Suwalskiej Rady Seniorów

14.00 Wolontariat w XXI wieku – więcej niż pomaganie
Danuta Złotnik, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach

14.20 Wręczenie podziękowań instytucjom pracującym z wolontariuszami oraz certyfikatów uczestnikom projektu

14.30 Panel dyskusyjny

15.00 – 16.00 Doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie wolontariatu: program „Dobry wolontariat”, standaryzacja Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom, zakładanie Klubów Wolontariatu, pośrednictwo pracy itp.

Obchody organizowane są przy wparciu finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz  Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

Dofinansowanie
Top