Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu w regionie

Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu w regionie

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, dnia 31 maja, w związku ze Światowym Dniem bez Tytoniu, zorganizowała we współpracy z drużynami harcerskimi z terenu województwa podlaskiego, w regionie Happeningi Antynikotynowe „Jestem OK. Nie palę!”. Do organizacji Happeningów zaangażowali się harcerze z Suwałk, Rutki Tartak, Dąbrowy Białostockiej i Białegostoku. Celem tych imprez było rozpowszechnienie informacji wśród młodzieży na temat ryzykownych zachowań oraz szkód zdrowotnych i społecznych związanych ze szkodliwością nikotyny.

Happeningi były organizowane przez harcerzy – Młodych Liderów Zdrowia, którzy brali udział w specjalnym szkoleniu organizowanym przez ZHP. Program warsztatów składał się z treści merytorycznej dotyczącej szkodliwości produktów nikotynowych na zdrowie dzieci i młodzieży, jego skutków ekonomicznych i społecznych oraz zagadnień związanych z profilaktyką. Już podczas szkolenia zostały opracowane przykładowe formy i zadania, które harcerze promując zdrowy styl życia wśród swoich rówieśników i osób dorosłych wykorzystali przy organizacji Happeningu „Jestem OK. Nie palę!”. W ramach wsparcia tych inicjatyw każda drużyna otrzymała ulotki przygotowane przez ZHP, plakaty antynikotynowe uzyskane bezpłatnie z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku oraz po 3 nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów antynikotynowych.

W ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu harcerze zorganizowali w szkołach i na osiedlach działania obejmujące m.in. debaty, sądy nad papierosem, marsze antynikotynowe, apele, punkty informacji medycznej oraz pomiaru zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu i badań ciśnienia krwi, spotkania ze specjalistami, audycje przez radiowęzły szkolne, sztuki teatralne, konkursy wiedzy, prezentacje multimedialne, przeprowadzali ankiety wśród społeczności szkolnej, akcje propagandowe: ulotki, plakaty, znaczki.

Happeningi „Jestem OK. Nie palę!” odbyły się m.in. w:

–          Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach

–          Gimnazjum nr 3 w Suwałkach

–          II Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach

–          Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach

–          Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

–          IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach

–          Szkole Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach

–          Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach

–          Gimnazjum w Rutce Tartak

–          Dąbrowie Białostockiej

–          Białymstoku.

Happeningi były częścią projektu „Jestem OK. Nie palę!”, który realizowany jest przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocką przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Dym papierosowy szkodzi zarówno samym palącym, jak i osobom znajdującym się w ich otoczeniu. Wpływ palenia na zdrowie jest zdecydowanie ujemny, nie przynosi ono jakichkolwiek korzyści, tak w sferze fizycznej, jak i psychicznej. Związane z nikotyną silne uzależnienie stwarza konieczność konsekwentnego wdrażania programów profilaktycznych, zapobiegających rozpoczynaniu palenia przez jak największą liczbę dzieci i młodzieży.

Wg danych Fundacji „Promocja Zdrowia” codziennie w Polsce zaczyna palić około 500 nieletnich chłopców i dziewcząt. 125 osób z tej grupy umrze przedwcześnie z powodu chorób wywołanych paleniem tytoniu. Dlatego działania związane z przeciwdziałaniem paleniu są tematem naszego projektu. Niezbędne są działania profilaktyczne, promujące racjonalny sposób życia, uczące pokonywania własnych słabości wdrażające do aktywności fizycznej.

logo JOKNP bez tłaThe alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name.

Dofinansowanie
Top