Poszukiwani wolontariusze do projektu „Sztuka i kultura w miastach pogranicza polsko-litewskiego, jako atrakcja turystyczna”

29.06 – 3.07. 2018r

Czas trwania: 5 dni. Ilość osób: 10 wolontariuszy (młodzież, uczniowie szkół artystycznych, studenci kierunków artystycznych lub zainteresowanych sztuką)

miejsce: Mariampol. Zadania wolontariuszy: pomoc artystom malującym murale w miejscach publicznych w Mariampolu. Wymaganie: bierna znajomość języka angielskiego przynajmniej przez 3-4 wolontariuszy z 10 osobowej grupy. Wolontariusze będą mieli zapewnione posiłki i noclegi oraz transport Suwałki – Mariampol – Suwałki.

Dofinansowanie
Top