Przebudowa strony internetowej

oferta ciągła

Przebudowa strony internetowej

Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma poszukuje wolontariusza do przebudowy strony internetowej www.kostroma.pl oraz przystosowania jej do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością według Krajowych Ram Interoperacyjności.

Praca zdalna.

Praca na podstawie umowy wolontariackiej.

Wystawiamy referencje.

Dofinansowanie
Top