„Seniorzy ochotnicy – promocja i rozwój wolontariatu wśród osób starszych w Suwałkach”

„Seniorzy ochotnicy – promocja i rozwój wolontariatu wśród osób starszych w Suwałkach”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach rozwijając prowadzoną działalność wolontarystyczną, zaprasza osoby powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie województwa podlaskiego do bezpłatnego udziału w projekcie.

Nasz projekt to kompleksowa forma działań, których zadaniem jest upowszechnianie idei wolontariatu, edukowanie, motywowanie i zaangażowanie osób w wieku 60+ w działalność wolontarystyczną. Seniorzy ze względu na życiową mądrość, doświadczenie i dużo czasu są wspaniałymi wolontariuszami!

Lubisz aktywnie spędzać swój czas? Lubisz działać? Chcesz coś zmienić? Zgłoś się i przygotuj się z nami do nowej przygody, jaką jest wolontariat!

Oferujemy BEZPŁATNE:

ü  różnorodne warsztaty w ramach Suwalskiej Akademii Wolontariusza 60+

ü  doradztwo i konsultacje specjalistów

ü  pośrednictwo pracy dla wolontariuszy oraz organizacji i instytucji

ü  konkurs „Barwy wolontariatu” 2016 w kategorii 60+.

Działania projektu:

I.            Suwalska Akademia Wolontariusza 60+

Cykl jednodniowych 8 godzinnych szkoleń realizowanych w okresie wrzesień – październik 2016 w Suwałkach:

1.       ABC wolontariatu” – (prawne aspekty wolontariatu, korzyści płynące z pełnienia wolontariatu, motywacja, współpraca z organizacjami i instytucjami publicznymi).

2.       „Skuteczna praca w zespole – budowanie dobrych relacji interpersonalnych” (budowa zespołu, asertywność, metody rozwiązywania konfliktów, radzenie ze stresem, etapy tworzenia i zasad współpracy z innymi wolontariuszami oraz liderem zespołu – koordynatorem wolontariuszy).

3.       „Barwy wolontariatu” – szkolenie specjalistyczne do wyboru:

–         „Wolontariat w pracy z osobami z niepełnosprawnością”

–         „Wolontariat sportowy”

–         ”Wolontariat w kulturze – społeczny animator”

–         „Aktywne metody pracy z dziećmi”

–         „Wolontariat w ochronie środowiska”

–         „Animacja działań – jak skutecznie przygotować i profesjonalnie przeprowadzić akcję wolontariacką?”.

II. Punkt Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy Seniorów – doradztwo i pośrednictwo w łączeniu osób chętnych do pracy wolontarystycznej z organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji publicznej i osobami indywidualnymi zainteresowanymi współpracą.

III. Konkurs „Barwy wolontariatu” 2016 w kategorii 60+.

IV. Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 2016 (grudzień 2016).

PAMIĘTAJ! Na wolontariat nigdy nie jest za późno! Udział w projekcie to sposób na:

ü  profesjonalne przygotowanie do rozpoczęcia wolontariatu w swoim środowisku;

ü  przełamanie barier i obaw związanych z własnymi ograniczeniami;

ü  zdobycie nowych umiejętności i znajomości;

ü  aktywnie spędzony czas;

ü  świetną zabawę.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY! Zapewniamy:

ü  materiały dydaktyczne i poczęstunek podczas szkoleń;

ü  zwrot kosztów dojazdu na zajęcia;

ü  pomoc specjalistów.

Do udziału w projekcie można zapisać się:

ü  wysyłając formularz zgłoszeniowy pocztą mailową na adres: pryzmat@pryzmat.org.pl,

ü  wysyłając pocztą tradycyjną,

ü  dostarczając formularz zgłoszeniowy do Biura projektu:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

ul. Noniewicza 91

16 – 400 Suwałki

tel. 87 565 02 58

pryzmat@pryzmat.org.pl

www.pryzmat.org.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!!!!

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

ASOS 2016 pryzmat formularz zgłoszeniowy

 

Dofinansowanie
Top