Spotkania informacyjne Programu Erasmus + w Suwałkach

Spotkania informacyjne Programu Erasmus + w Suwałkach

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne i konsultacje indywidualne podnoszące wiedzę na temat realizacji projektów i pozyskiwania środków w programie Erasmus+.

ADRESACI

Spotkanie adresowane jest szczególnie do młodzieży, liderów młodzieżowych, pracowników bezpośrednio pracujących z młodzieżą, nauczycieli, przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń oraz ośrodków kultury i sportu.

CELE

Program spotkania przewiduje omówienie zasad i szczegółów programu Erasmus+, warsztat dotyczący zarządzania projektem, omówienie aplikacji (wniosku o dofinansowanie) oraz naliczania budżetu i grantu.

HARMONOGRAM:

08:00 | Rozpoczęcie spotkania

08:00-10:30| Struktura Programu, podział na sektory i akcje, i ich specyfika, priorytety programu, budżet projektu, wniosek elektroniczny, procedura URF, PIC, Mobility Tool

10:30-10:45| przerwa kawowa

10:45-11:15| Akcja Kluczowa 1 i Akcja Kluczowa 2

11:15-11:45| E-twinning, Europass, Eurodesk

11:45-12:00| przerwa kawowa

12:00-14:00| formalne i merytoryczne aspekty aplikowania do Programu

 

24 października 2016 – sektor Edukacja szkolna

25 października 2016 – sektor Młodzież

14 listopada 2016 – sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

Adres spotkania:

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Ul. Noniewicza 83

Suwałki

Zgłoszenia przez formularz kontaktowy na stronie: ZGŁOSZENIA

lub telefonicznie pod numerem: 662-396-543

Spotkanie jest bezpłatne.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt.

Spotkania będą organizowane przez Fundację Młody Malbork.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających
w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

 

Dofinansowanie
Top