Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus +

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus +

Fundacja Młody Malbork zaprasza na spotkanie informacyjne i konsultacje indywidualne podnoszące wiedzę na temat realizacji projektów i pozyskiwania środków w programie: Erasmus +

ADRESACI
Spotkanie adresowane jest szczególnie do młodzieży, liderów młodzieżowych, pracowników bezpośrednio pracujących z młodzieżą, nauczycieli w ramach edukacji pozaformalnej, przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

CELE
Program spotkania przewiduje omówienie zasad i szczegółów programu Erasmus+, warsztat dotyczący zarządzania projektem, omówienie aplikacji (wniosku o dofinansowanie) oraz naliczania budżetu i grantu.

ZAKRES MERYTORYCZNY
– co to jest projekt i kto może go realizować?
– w jaki sposób napisać cel projektu?
– jak budować działania w projekcie?
– ewaluacja i monitoring w projekcie
– promocja w projekcie
– partnerstwa międzynarodowe
– grupa docelowa mojego projektu, a partnerzy lokalni
– w jaki sposób osiągnąć długofalowość w projekcie?
– rekrutacja w projekcie
– budżet i rozliczenia
– fazy projektu: przygotowanie, realizacja i upowszechnienie

HARMONOGRAM:
09:30 | Rozpoczęcie spotkania
09:30-11:30| Struktura Programu, podział na sektory i akcje, i ich specyfika, priorytety programu, budżet projektu, wniosek elektroniczny, procedura URF, PIC, Mobility Tool
11:30-11:45| przerwa kawowa
11:45-12:15| Akcja Kluczowa 1 i Akcja Kluczowa 2
12:15-12:45| E-twinning, Europass, Eurodesk
12:45-13:00| przerwa kawowa
13:00-15:30| formalne i merytoryczne aspekty aplikowania do Programu

20 marca 2017 – Białystok – spotkanie wszystkich sektorów
spotkanie w godzinach 8:30 – 14:30

Adres spotkania:
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych
ul. Bema 105
Białystok
21 marca 2017 – Olsztyn – spotkanie wszystkich sektorów
spotkanie w godzinach: 9:00 – 15:00

Adres spotkania:
Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Bałtycka 37
Olsztyn
22 marca 2017 – Elbląg – sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe
spotkanie w godzinach 8:00 – 14:00

Adres spotkania:
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
ul. Bema 50
Elbląg
27 marca 2017 – Suwałki – sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe
spotkanie w godzinach 8:00 – 14:00

Adres spotkania:
Centrum Edukacji Nauczycieli
ul. Reja 67 B
Suwaki
Miejsca spotkań potwierdzają się, jeżeli Państwo zapiszą się w momencie, gdy nie będzie podanego miejsca, osobiście będę do Państwa dzwonił z informacją, gdzie takie spotkanie będzie miało miejsce.

W czasie spotkań informacyjnych organizator zapewnia wszystkie materiały związane z programem szkolenia, a w przerwach kawę, herbatę i ciasteczka.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia.
Organizator ma prawo odwołać spotkanie informacyjne w przypadku nie zgłoszenia się na spotkanie minimum 30 osób.

Zgłoszenia przez formularz kontaktowy na stronie: http://mlodymalbork.org/erasmusplus/

Dofinansowanie
Top