Suwalski Sztab WOŚP

oferta ciągła

Suwalski Sztab WOŚP

Suwalski Sztab WOŚP prowadzony przez Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma poszukuje wolontariusza do przebudowy strony internetowej www.WOSP.PogodneSuwalki.pl oraz przystosowania jej do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością według Krajowych Ram Interoperacyjności.

Praca zdalna.

Praca na podstawie umowy wolontariackiej.

Wystawiamy referencje.

Dofinansowanie
Top