Zostań członkiem Podlaskiej Sieci Wolontariatu

Zostań członkiem Podlaskiej Sieci Wolontariatu

Podlaska Sieć Wolontariatu jest otwartą grupą organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie współpracujących z wolontariuszami i mających swoją siedzibę na terenie województwa podlaskiego.

Podlaska Sieć Wolontariatu zrzesza organizacje pozarządowe współpracujące z wolontariuszami lub gotowe podjąć współpracę z wolontariuszami.

Celami Podlaskiej Sieci Wolontariatu są:

  • promocja wolontariatu
  • dbałość o wysoki poziom współpracy na płaszczyźnie wolontariusz-organizacja
  • rozwiązywanie problemów społecznych poprzez działania wolontarystyczne
  • reprezentowanie organizacji członkowskich na szczeblu województwa i kraju.

Organizacje i instytucje zainteresowane przystąpieniem do Podlaskiej Sieci Wolontariatu prosimy o kontakt.

Szczegółowe informacje:
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax. 87 565 02 58
e-mail: wolontariat@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl

Dofinansowanie
Top