Senioralna Akademia Wolontariatu

Senioralna Akademia Wolontariatu

Wolontariat 60+ Dołącz do NAS!

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach rozwijając prowadzoną działalność wolontarystyczną, zaprasza osoby powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie miasta Suwałki i powiatu suwalskiego do bezpłatnego udziału w projekcie.

Nasz projekt to kompleksowa forma działań, których zadaniem jest upowszechnianie idei wolontariatu, edukowanie, motywowanie i zaangażowanie osób w wieku 60+ w działalność wolontarystyczną.

Masz 60 lat lub więcej?

Chcesz razem z nami być aktywny?

Chcesz jeszcze czegoś dokonać?

Zostań wolontariuszem/wolontariuszką 60 +

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Dodatkowo zapewniamy:

ü warsztaty w ramach Suwalskiej Akademii Wolontariusza 60+

ü koszulki dla wolontariuszy

ü materiały szkoleniowe i poczęstunek na szkoleniach

ü doradztwo i konsultacje specjalistów

ü pośrednictwo pracy dla wolontariuszy oraz organizacji i instytucji

ü zwrot kosztu przejazdu wolontariuszy na akcje wolontarystyczne

Działania projektu:

I.            Suwalska Akademia Wolontariusza 60+

Cykl jednodniowych 8 godzinnych szkoleń realizowanych w okresie kwiecień – czerwiec 2018 w Suwałkach:

1.     „Dlaczego warto zostać wolontariuszem 60+?” – prawne aspekty wolontariatu, korzyści płynące z pełnienia wolontariatu, motywacja, współpraca z organizacjami i instytucjami publicznymi.

2.     „Ja jako wolontariusz” – budowanie zespołu, asertywność, metody rozwiązywania konfliktów, radzenie ze stresem, etapy tworzenia i zasad współpracy z innymi wolontariuszami oraz liderem zespołu – koordynatorem wolontariuszy).

3.     „Uczymy ratować – kurs pierwszej pomocy” – niezbędna wiedza i umiejętności, jakie są przydatne i potrzebne w każdym obszarze pomagania.

4.      „Barwy wolontariatu” – warsztaty specjalistyczne do wyboru:

–       „Wolontariat w ochronie środowiska”

–       „Wolontariat w szpitalach i hospicjum”

–       „Wolontariat sportowy”

–       ”Wolontariat w kulturze”

–       „Współczesne pomysły na zabawę – aktywne metody na spędzenie czasu z dziećmi”.

II.            Akcja Społeczna Aktywnego Seniora

Działania polegające na bezpośrednim zaangażowaniu w przygotowanie i realizację akcji społecznej przez wolontariuszy seniorów, łącznie 16 godzin, w okresie kwiecień – czerwiec 2018:

1.     „Animacja działań – jak skutecznie przygotować i profesjonalnie przeprowadzić akcję wolontariacką?”

2.     „Akcje wolontariackie realizowane przez seniorów wolontariuszy” – wsparcie w przygotowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji wolontarystycznych mających zapotrzebowanie w środowisku lokalnym.

III.            Punkt Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy Seniorów

Doradztwo i pośrednictwo w łączeniu osób chętnych do pracy wolontarystycznej z organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji publicznej i osobami indywidualnymi zainteresowanymi współpracą.

IV. Senioralne Forum Wymiany Doświadczeń

Forum zostanie zorganizowane w czerwcu, jako podsumowanie działań projektowych. Zaprezentowany zostanie m.in. projekt i jego efekty oraz działania grup senioralnych.

PAMIĘTAJ!

Na wolontariat nigdy nie jest za późno!

Do pomagania innym wystarczą chęci!!!

Seniorzy ze względu na życiową mądrość, doświadczenie i dużo czasu są wspaniałymi wolontariuszami!
Udział w projekcie to sposób na:

ü profesjonalne przygotowanie do rozpoczęcia wolontariatu w swoim środowisku

ü pokonanie samotności i nawiązanie nowych znajomości

ü twórcze i pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego

ü dzielenie się umiejętnościami i życiowym doświadczeniem

ü ciągłą naukę, rozwijanie talentów i zainteresowań

ü przełamanie barier i obaw związanych z własnymi ograniczeniami

ü zdobycie nowych umiejętności i znajomości

ü aktywnie spędzony czas

ü świetną zabawę.

Jak się zgłosić?

Wyślij formularz zgłoszeniowy e-mailem: pryzmat@pryzmat.org.pl lub przyjdź do biura projektu:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

ul. Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki

tel./fax. 87 565 02 58

www.pryzmat.org.pl

Liczba miejsc ograniczona.

NIE CZEKAJ!!!      SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ !!!

Projekt  dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz  Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

ASOS18 form zgłosz

 

Dofinansowanie
Top